New idea of 6 hrs working in 4 days per week in Finland ฟินแลนด์มีแนวคิดที่จะลดเวลาทำงานลงเหลือวันละ 6 ชั่วโมง

in ocd •  17 days ago 
วันนี้เห็นข่าวจำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกาพุ่งขึ้นสูงมากๆ จนน่ากลัว บอกได้เลยว่าใครที่มองแบบโลกสวยและคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นภายในช่วงเวลาสั้นๆ อาจจะต้องคิดตรึกตรองให้ดี ใครที่ยังมีงานทำก็ต้องรักษาและทำให้ดีที่สุดและเหนือกว่าสิ่งใด การออมเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในยุคนี้ จะใช้จ่ายอะไรก็ต้องคิดให้มากกว่าเดิม พวกโปรโมชั่นต่างๆ ที่มีมาให้เห็นล่อใจในช่วงนี้ บอกเลยว่าสิ้นปีอาจจะลดมากกว่าเดิมและถ้าไม่ความจำเป็นใดๆ การกอดเงินสดไว้เป็นการดีที่สุด

Source: Photo via Human Resource


พูดถึงเรื่องการทำงาน สำหรับใครที่ทำงานแล้วไม่ถูกลดเดือนในช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่โชคดีเป็นที่สุด ในช่วงต้นปีของปี 2020 รัฐมนตรีของประเทศฟินแลนด์ได้เสนอไอเดียให้กับรัฐบาลประเทศฟินแลนด์ว่าด้วยการทำงานวันละ 6 ชั่วโมง เป็นจำนวน 4 วันใน 1 อาทิตย์ เพราะมีความเชื่อว่าทุกคนควรได้ใช้เวลาอย่างอื่นกับครอบครัว มีอิสระในการดำเนินชีวิตอย่างอื่น และได้เรียนรู้ชีวิตในแง่มุมใหม่ๆ ซึ่งต้องบอกว่ารัฐมนตรีของฟินแลนด์ที่เสนอไอเดียนี้คือ ซานนา มาริน รัฐมนตรีที่มีอายุ 34 ปี แล้วในประเทศอื่นๆ มีแนวคิดกับชั่วโมงการทำงานและวันทำงานที่ลดน้อยลงอย่างไรบ้าง


ประเทศสวีเดน ใช้นโยบายทำงานวันละ 6 ชั่วโมง 5 วันใน 1 สัปดาห์มาตั้งแต่ปี 2015 แต่เป็นนโยบายเฉพาะลักษณะงานบางประเภทเท่านั้น โดยมีงานวิจัยที่ศึกษาในเรื่องนี้ได้บอกว่า คนทำงานมีความสุขมากขึ้น มีสุขภาพดีขึ้น งานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นนโยบายที่มีค่าใช้จ่ายอย่างแพงมหาศาลจนเกินกว่าที่จะบังคับใช้ทั่วประเทศ ส่วนในประเทศอังกฤษมีการทำการสำรวจพบว่าจำนวนกว่า 63 เปอร์เซ็นต์เห็นด้วยกับการทำงานสัปดาห์ละ 4 วัน


ความเห็นส่วนตัวคิดว่าแนวความคิดในการทำงานจำนวนชั่วโมงที่น้อยลง และวันทำงานลดลงในสัปดาห์ อาจจะเป็นได้แค่แนวคิดในบางประเทศหรือสามารถนำมาปฏิบัติใช้ได้เฉพาะบางตำแหน่งงานเท่านั้น

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Sanna Marin, the newly elected prime minister of Finland, is the most recent high-profile proponent of shortening the amount of time people work. Marin put forth the idea of companies adopting a flexible six-hour day and a four-day workweek at a panel discussion before she became prime minister. Marin said, “I believe people deserve to spend more time with their families, loved ones, hobbies and other aspects of life, such as culture. This could be the next step for us in working life.”