จุดเริ่มต้นที่พบรักกาแฟสด และดื่มมาจนถึงทุกวันนี้ #dbuzz #life #coffee ...

in D.Buzz2 months ago

จุดเริ่มต้นที่พบรักกาแฟสด และดื่มมาจนถึงทุกวันนี้
#dbuzz #life #coffee #travel


Posted via D.Buzz

Sort:  

"Everything beings in #Coffee and so it will end, Love is no different! You see, Coffee, is Love's true essence!" --- Ansem Seeker of Coffee
Posted via D.Buzz

Thank you 😊💗

Posted via D.Buzzthrowback? amazing

!PIZZA

Posted via D.Buzz

PIZZA!

PIZZA Holders sent $PIZZA tips in this post's comments:
@dbuzz(7/20) tipped @pichat (x1)

Join us in Discord!