มาดูค้างคาวบินออกจากถ้ำไปหาแหล่งอาหารในตอนเย็น แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ ...

in D.Buzz3 months ago

มาดูค้างคาวบินออกจากถ้ำไปหาแหล่งอาหารในตอนเย็น แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของโพธาราม

#dbuzz #travel #life #natural
 

Posted via D.Buzz

Sort:  

As this flock of bats fly, they fly in a different but beautiful-looking way. When I was little, I felt very strange when I saw a bat. Cause when I was little I was terrified of bats. 🦇🦇🦇

Posted via D.Buzz

Watch bats fly out of the cave for food in the evening, Potharam's famous tourist attractions.

I very seldom see bats flying during the daytime. 🦇😅

!ALIVE

You Are Alive and have been rewarded with 0.1 ALIVE tokens from the We Are Alive Tribe, and it's paid for by the earnings on @alive.chat, swing by our daily chat any time you want.