Be fit Or be Dead #29.2021 - 06.05.21 Passo di Gawra

in Haveyoubeenherelast month

Read this post on TravelFeed.io for the best experience

.
.

PL/ENG

Ostatnie posty kolegi @orlandumike zainspirowały mnie do opracowania swojej pętli górskiej.

Wybór padł na przełęcz Przegibek, łączącą Bielsko-Białą z Międzybrodziem.

Raz w życiu udało mi się tam wyjechać na rowerze. Było to na przełomie sierpnia i września 2020 roku, a tamten przejazd możecie zobaczyć tutaj - https://hive.blog/hive-134382/@ptaku/be-fit-or-be-dead-41-2020-31-08-przegibek.

Recent posts by my friend @orlandumike inspired me to create my mountain loop.

The choice fell on the Przegibek Pass, connecting Bielsko-Biała with Międzybrodzie.

Once in my life I was able to go there by bike. It was at the turn of August and September 2020, and you can see that ride here - https://hive.blog/hive-134382/@ptaku/be-fit-or-be-dead-41-2020-31-08-przegibek

.
.

.
.

Ruszam w stronę Bielska.

W planie mam okrążenie widocznego powyżej na zdjęciu pasma górskiego.

I'm going towards Bielsko-Biała.

My plan is to circle the mountain range visible above in the photo.

.
.

.
.

Opracowałem trasę, która pozwala mi ominąć zatłoczone główne drogi.

Połączyłem kilka pobocznych dróg gminnych, i ze Szczyrku do Bielska udaje mi się dojechać spokojnie, bez niepotrzebnych mijanek z kierowcami samochodów.

I have developed a route that allows me to avoid crowded main roads.

I have connected several commune side roads and I manage to get from Szczyrk to Bielsko calmly, without unnecessary passes with car drivers.

.
.

.
.

Od granicy Wilkowic rozpoczyna swój bieg ścieżka rowerowa prowadząca do Bielska. Widać, że miasto inwestuje w tą ścieżkę. Powstaje nowa infrastruktura, pojawiły się również nowe kamyczki wyrównujące dziury w starej ścieżce (szkoda, że nie są porządnie ubite, ale może miasto zadba o to w późniejszym terminie).

The bicycle path leading to Bielsko begins from the border of Wilkowice. You can see that the city is investing in this path. New infrastructure is being built, and new pebbles have been added to cover up for the holes in the old path (it's a pity that they are not properly compacted, but maybe the city will take care of it at a later date).

.
.

.
.

.
.

Ścieżka prowadzi dalej w stronę centrum miasta, a ja zjeżdżam na boczną drogę, gdyż wkrótce będę skręcał w prawo w kierunku osiedla Straconka.

The path continues towards the city center, but I take a side road, as soon I will be turning right towards the Straconka estate.

.
.

.
.

Na osiedlu Straconka wjeżdżam na kolejną ścieżkę rowerowo-pieszą, prowadzącą wzdłuż rzeki w górę.

Przydrożny słupek motywuje mnie do wysiłku :)

At the Straconka estate I enter another bicycle and pedestrian path leading up, along the river.

A roadside stone motivates me to make the effort :)

.
.

.
.

.
.

Ścieżka rowerowa jednak szybko się kończy, a ja mam do wyboru dwie drogi - drogę główną (ulicę Górską) na której jestem narażony na częste spotkania z samochodami. Drugą opcją jest wyszukanie jakiejś bocznej, nieuczęszczanej drogi. Wybieram opcję numer dwa, i jadę boczną, zupełnie nieznaną mi drogą, w górę.

However, the bicycle path ends quickly, and I have two routes to choose from - the main road (Górska Street) where I am exposed to frequent meetings with cars. The second option is to search for some side, unattended road. I choose option number two, and drive a side, completely unknown road, up.

.
.

.
.

.
.

Wiosna w pełnym rozkwicie.

Dookoła totalna cisza i spokój. Tylko ja i pulsująca w skroniach od wysiłku krew.

Spring is in full bloom.

Total peace and quiet all around. Just me and the blood pulsing in my temples from the exertion.

.
.

.
.

.
.

.
.

Prawdziwa zabawa rozpoczęła się wtedy, gdy skończył się asfalt, a ostatnie budynki zostały daleko za moimi plecami.

The real fun began when the asphalt ended and the last buildings were far behind me.

.
.

Ścieżka skręca w lewo i zaczyna wspinać się ostro w górę.

Jestem sporo poniżej głównej asfaltowej drogi, a że dalej nie da się już poruszać boczną ścieżką, więc muszę się dostać na górną główną drogę.

The path turns left and starts climbing sharply.

I'm well below the main asphalt road. The side path is no longer passable, so I have to get to the top main asphalt road.

.
.

.
.

.
.

.
.

Musiałem sprawdzić na gps gdzie dokładnie jestem, gdyż totalnie straciłem orientację w terenie. Zależało mi by nie ominąć przełęczy, Na szczęście gps pokazał, że jestem niedaleko.

I had to check the GPS where exactly I was, because I completely lost my orientation in the forest. I wanted not to miss the pass. Fortunately, the gps showed that I was nearby.

.
.

.
.

.
.

Wreszcie dotarłem do głównej asfaltowej drogi. W sam raz przed przełęczą, na której czekała na mnie zasłużona nagroda :)

Finally got to the main asphalt road. Just in front of the pass, where a well-deserved award awaited me :)

.
.

.
.

.
.

.
.

Odpoczynek nie trwał długo, gdyż czekał na mnie jeszcze zjazd z przełęczy, i jakieś 25 kilometrów drogi powrotnej do domu, a było już późno po południu.

The rest did not last long, because I had to ride yet about 25 kilometers to back home, and it was already late in the afternoon.

.
.

.
.

Powrót był niezwykle męczący z powodu wiatru wiejącego prosto w twarz. Niektóre porywy wiatru chciały zrzucić mnie z roweru. Było mega ciężko.

The return was extremely tiring because of the wind blowing straight in the face. Some gusts of wind tried to throw me off my bike. It was so hard.

.
.

Woda w jeziorze rozbijała się o ściany zapory z głośnym hukiem. Wiatr wiał tak mocno że trudno było ustać na nogach, a ja musiałem jechać na rowerze. Była nawet taki moment w którym pomyślałem, by zadzwonić po znajomego z busem, który spakowałby mój rower na pakę, i odwiózł mnie do domu. Ostatecznie jednak postanowiłem jechać dalej.

The water in the lake crashed against the walls of the dam with a loud roar. The wind was blowing so hard that it was difficult to stand on my feet, and I must to ride on my bike. There was even a moment when I thought to call a friend with a big car, to pack my bike and drive me home. Ultimately, however, I decided to go on.

.
.

Góra na wprost nazywa się Żar.

Na jej szczycie jest ogromny zbiornik wodny służący do wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni poniżej, poprzez zrzucanie wody ze zbiornika systemem ogromnych rur umieszczonych w środku góry. Kiedyś wyjadę tam na rowerze, i pokażę Wam ten zbiornik.

The mountain in front is called Żar.

At its top is a huge water reservoir used to generate electricity at the power plant below, by dumping water from the reservoir through a system of huge pipes placed in the center of the mountain. Someday I'm going to go there by bike and show you this huge water reservoir.

.
.

.
.

Fragment drogi osłonięty drzewami dał mi trochę wytchnienia.

The part of the road sheltered by trees gave me a little respite.

.
.

W kilku miejscach nad jeziorem powstają apartamentowce. Trzeba przyznać, że widok z takiego apartamentu będzie piękny.

Apartment buildings are being built in several places by the lake. I must admit that the view from such an apartment will be beautiful.

.
.

.
.

.
.

.
.

Słońce chyliło się ku zachodowi, a ja starałem się mocno naciskać na pedały, by jak najszybciej wrócić do domu.

The sun was heading west and I was trying hard to push the pedals to get home as soon as possible.

.
.

.
.

.
.

.
.

Przejeżdżając pod drogą ekspresową wiedziałem, że do domu mam zaledwie kilka kilometrów. Nie spodziewałem się żadnych atrakcji na tym fragmencie trasy.

Driving under the expressway, I knew that I was only a few kilometers home. I did not expect any attractions on this part of the route.

.
.

.
.

.
.

.
.

Kilkadziesiąt metrów za ekspresówką, w zaroślach przy ścieżce rowerowej pasł się młody jelonek.

Byłem totalnie zaskoczony, że zupełnie nie okazywał strachu gdy się do niego zbliżałem. Zdawało mi się, że mógłbym wręcz podejść na wyciągnięcie ręki, i go pogłaskać. W sumie podszedłem na jakiś metr, ale nie odważyłem się go dotknąć. Zrobiłem zdjęcia i pojechałem dalej.

Several dozen meters behind the expressway, a young deer was grazing in the bushes by the bicycle path.

I was totally surprised that he showed no fear as I approached him. It seemed to me that I could even come within arm's length and stroke him. In total, I walked up , but did not dare to touch it. I took pictures and drove on.

.
.

.
.

W sumie przejechałem 50 kilometrów, pokonując ponad 600 metrów przewyższenia,  i spalając ponad 2300 kalorii.

In total, I covered 50 kilometers, climbing over 600 meters, and burning over 2,300 calories.

.
.

.
.


View this post on TravelFeed for the best experience.
Sort:  

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

Your content has been voted as a part of Encouragement program. Keep up the good work!

Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for Proposal
Delegate HP and earn more

Hiya, @ybanezkim26 here, just swinging by to let you know that this post made it into our Top 3 in Daily Travel Digest #1199.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community:

Great post and beautiful images :)

Thanks :)

Hi, friend @ptaku

Excellent post.

The experience of showing the places of a particular tour in photographs is a wonderful idea.

I love seeing new places. The geography of our world is impressive and vast.

A hug

Glad that I inspired you, continue your good work, great payout on this post 😉

Congratulations @ptaku! You received the biggest smile and some love from TravelFeed! Keep up the amazing blog. 😍 Your post was also chosen as top pick of the day and is now featured on the TravelFeed.io front page.

Thanks for using TravelFeed!
@pl-travelfeed (TravelFeed team)

PS: Did you know that we recently launched the truvvl app? With truvvl, you can create travel stories on the go from your phone and swipe through nearby stories from other TravelFeed users. It is available on the Apple App Store and Google Play.

Thanks :)