Swans swimming in Lake Sankt Jorgens So in Copenhagen (photographed during the day and night) / Łabędzie pływające w jeziorze Sankt Jorgens So w Kopenhadze (sfotografowane w ciągu dnia i w nocy)

in Feathered Friends18 days ago (edited)

1.JPG

There is a beautiful place in the center of Copenhagen - Lake Sankt Jorgens So, on which swans swim. You can sit on the shore and forget for a moment that you are in the city. Rest staring at the water surface, birds. Whenever I cycle around the Danish capital, I stop by for a while.

W centrum Kopenhagi znajduje się piękne miejsce - jezioro Sankt Jorgens So, po którym pływają łabędzie. Można usiąść na brzegu i zapomnieć przez chwilę, że jest się w mieście. Odpocząć wpatrując się w taflę wody, ptaki. Zawsze, gdy jeżdżę na rowerze po duńskiej stolicy, zaglądam tam na chwilę.

2.JPG

Although there were many swans, these two particularly caught my attention. They looked at each other, their reflections in the water looked great.

Choć łabędzi było wiele, te dwa szczególnie przykuły moją uwagę. Spoglądały na siebie, fajnie wyglądały ich odbicia w wodzie.

3.JPG

4.JPG

I also came there at night and watching the birds at night was a completely different experience. Suddenly, many more birds appeared, they were swimming close to where I was sitting.

Przyjechałam tam też nocą i oglądanie ptaków w nocy było zupełnie innym przeżyciem. Nagle pojawiło się o wiele więcej ptaków, podpływały blisko miejsca, gdzie siedziałam.

5.JPG

They were waiting for some food, and I finally threw them some treats. I never feed wild birds with bread because it hurts them a lot, I always choose other foods, e.g. corn grains, cereal grains, pumpkin seeds, finely chopped vegetables, bran.

Czekały na jedzonko, w końcu rzuciłam im parę smakołyków. Zwracam uwagę, żeby nie karmić dzikich ptaków chlebem bo bardzo im to szkodzi, zawsze wybieram inne pokarmy, np. ziarna kukurydzy, ziarna zbóż, pestki dyni, drobno pokrojone warzywa, otręby.

6.jpg

7.jpg

Sort:  

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know every user has their own profile map?
And so does every post as well!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

@tipu curate

Upvoted 👌 (Mana: 24/32)

Good for you for not feeding them bread! They are lovely and you got some great photos.
Thanks for posting to the #featheredfriends community!
!Tip

🎁 Hi @katiefreespirit! You have received 0.1 HIVE tip from @melinda010100!

@melinda010100 wrote lately about: Photochain Challenge - 36 Feel free to follow @melinda010100 if you like it :)

Sending tips with @tipU - how to guide.