About what will be posted here on my blog | O treściach, które będę na moim blogu udostępniał.

in #blog12 days ago (edited)

I think I am going to post here more due to the censorship on Facebook. I rather not post anything "controversial".

I will try to be more active here and on Minds where I also can be found.

There will be some music, music tutorials, art, photos from my travels, maybe some lyrics for my songs.

See ya!


Myślę, że będę więcej tu publikował, z powodu cenzury panującej na Facebooku. Osobiście raczej nie publikuję nic "kontrowersyjnego".

Postaram się być bardziej aktywny tutaj jak i na Minds, gdzie też można mnie znaleźć.

Będzie muzyka, poradniki muzyczne, sztuka, zdjęcia z podróży, może teksty z moich piosenek.

Do zobaczenia!


All photos from Venezia, Italy:

Wszystkie zdjęcia z Wenecji, czyli z Włoch:

  1. Houses / domy:

20210725_173310(0).jpg

  1. Basilica of San Marco | bazylika św. Marka:

20210725_183218.jpg

20210725_180757.jpg

  1. Doge's Palace | Pałac dożów:

20210725_181400.jpg

Sort:  

Dzięki :D No właśnie nigdy nie wiem, jakich tagów użyć...